Que farem?

En aquesta pagina podreu veure el making off del nostre domini principal:

Per making off ens referim a una explicacció de tot el que hem fet a la pagina, pero també es pot utilitzar per tutorial/guió per fer una pagina de WordPress.

Hi trobarem:

  • Pluggins instalats.
  • Multimedia (gif's, imatges i videos).
  • Estil (color, lletra i plantilla utilitzada).
  • Imatge corporativa.